Tejpování - Základní informace

Co je tejpování?

Tejpování je metoda, při které k fixaci kloubů a svalových skupin používáme pevné či elastické látkové materiály, které lepíme přímo na kůži, nebo je podkládáme speciálními materiály.

Základní rozlišení:

  • Preventivní tejpování se provádí u zdravého jedince, například sportovce, na exponovaných částech těla (kotníky u běžců), či prstech (u volejbalistů), kde hrozí jejich poškození. Nebo u sportovců, kde po předchozích úrazech (podvrtnutí hlezna), jsou již vazy poškozeny a hrozí nový úraz.
  • Léčebné tejpování - tuto metodu používáme k funkčnímu léčení akutního úrazu (fixace prstů nohy po zlomenině článků). Protože má tato metoda svá omezení (typ zlomeniny), je nutné, aby jej indikoval lékař.
  • Rehabilitační tejpování používáme k doléčení poškození či stavů po operacích. Protože jde o stav velmi složitý, měl by takovýto typ tejpování indikovat vždy lékař, který určuje stupeň a formu zátěže.
  • Elastické tejpováí, které „ odlehčuje“ svalům a kloubům během sportovní zátěže, pokud je nutné sportovat u nedoléčeného stavu (vrcholový sportovci).

Tyto informace byly použity z webu doc. MUDr. Jaroslava Pilného, Ph.D. Více informací o tejpování nalezenete zde